Kako možete ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć u Srpskoj?

Kako možete ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć u Srpskoj?

S obzirom na to da bi svi ljudi trebali biti jednaki pred zakonom, imati osiguranu pravnu zaštitu, pristup sudu, ali i drugim pravnim tijelima, tako imaju pravo i na besplatnu pravnu pomoć.

Ona se ostvaruje kao primarna ili sekundarna, a u nastavku čitajte koji su uslovi za ostvarivanje ove vrste pomoći u Srpskoj.

Ko može ostvariti ovo pravo?

Prema Zakonu o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj, ovo pravo imaju:

1) građani Republike Srpske i druga fizička lica koja se nalaze na teritoriji Republike Srpske, a koji se identifikuju kao ugrožene kategorije u smislu člana 2. ovog zakona,

2) fizička lica koja se nalaze na teritoriji RS, pod međunarodnom zaštitom, u skladu sa međunarodnim standardom, a naročito izbjeglice, lica pod privremenim prihvatom, žrtve trgovine ljudima, a koji nisu u stanju da izmiruju troškove pravne pomoći,

3) fizička lica evidentirana kod nadležnog organa kao lica koja su pretrpjela materijalnu štetu izazvanu vanrednom situacijom u Republici Srpskoj, bez obzira na uslove propisane ovim zakonom, ako im je zbog materijalne štete nastale usljed vanredne situacije privremeno ili trajno ugrožena egzistencija.

(2) Pravo iz stava 1. tačka 3) ovog člana, fizičko lice ostvaruje do dana saniranja materijalne štete izazvane nastalom vanrednom situacijom u Republici Srpskoj, što se dokazuje uvjerenjem organa koji o tome vodi evidenciju, o čemu se vodi računa prilikom donošenja rješenja o utvrđivanju prava na besplatnu pravnu pomoć.

Uslovi i način ostvarivanja besplatne pravne pomoći

Osoba stiče status korisnika besplatne pravne pomoći, pod uslovom da ispunjava sljedeće kriterijume:

- finansijski kriterijum,

- kriterijum ličnog svojstva ili statusa pred nadležnim organom,

- kriterijum očigledne osnovanosti,

- kriterijum obaveznosti po posebnim zakonima i međunarodnim konvencijama koje obavezuju Bosnu i Hercegovinu.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć po kriterijumu ličnog svojstva ili statusa pred nadležnim organom, bez obzira na utvrđene finansijske kriterijume, imaju:

- djeca u postupku ostvarivanja prava na zakonsko izdržavanje i djeca o čijim se pravima, obavezama ili interesima zasnovanim na zakonu odlučuje u postupku pred sudom, drugim državnim organom, odnosno javnom ustanovom,

- djeca bez roditeljskog staranja,

- članovi porodica poginulih i nestalih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i dobitnici odlikovanja Vojske Republike Srpske,

- žrtve ratne torture,

- nezaposleni demobilisani borci Vojske Republike Srpske,

- korisnici novčane pomoći, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite,

- žrtve nasilja u porodici kojima se daje prioritet pri odobravanju besplatne pravne pomoći u odnosu na drugog podnosioca zahtjeva u bračnim i porodičnim postupcima,

- lica sa invaliditetom, bez obzira na uzrok i vrijeme nastanka invalidnosti,

- lica sa oduzetom poslovnom sposobnošću i duševno oboljela lica smještena u zdravstvene ustanove,

- lica sa četvoro ili više djece, sve dok su djeca na redovnom školovanju,

- lica koja prijavljuju korupciju u postupcima zaštite prijavioca korupcije,

- lica kojima je to pravo utvrđeno drugim zakonima Republike Srpske.

Ko je nadležan za pružanje ove pomoći?

Organ nadležan za pružanje besplatne pravne pomoći je Centar za pružanje besplatne pravne pomoći. Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć u postupku zastupanja podnosi se Centru, na propisanom obrascu, uz dokaze o ispunjavanju uslova za pružanje besplatne pravne pomoći.

Dokazima se smatraju: uvjerenje nadležnog organa o nezaposlenosti, uvjerenje nadležnog organa za socijalni rad o podacima o kojima vodi evidenciju, potvrda o visini primanja za zaposlena lica, uvjerenje nadležnog poreskog organa o ukupno prijavljenim prihodima koji podliježu oporezivanju za podnosioca zahtjeva i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uvjerenje o redovnom školovanju, rješenje o penzionisanju, penzioni ček, uvjerenje o invaliditetu, kućna lista, uvjerenje o posjedovanju, odnosno neposjedovanju nepokretnosti, uvjerenje nadležnog poreskog organa o visini poreske obaveze, ovjerena izjava o redovnim i povremenim primanjima i prihodima i druge isprave izdate od nadležnih organa.

Inače, za tačnost podataka upisanih u zahtjevu, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, odgovara podnosilac zahtjeva, sa čim se upoznaje prilikom podnošenja zahtjeva, što potvrđuje svojim potpisom.

Više o ovome možete čitati na LINKU.

(Nezavisne)

 
 

Istraga o pogibiji petorice mladića još traje: Ostale zauvijek otvorene rane

Na današnji dan prije 12 godina pet mladih Banjalučana izgubilo je život u padu aviona u Zalužanima kod Banjaluke, a za njihovu pogibiju još niko nije ...

Pogledajte fotografije osumnjičenih za krađu dva miliona KM u Banjaluci

Policija traga za deset državljana Gruzije, koje povezuje sa krađom dva miliona maraka od vlasnice mjenjačnice u Banjaluci. Objavljujemo fotografije ...

MUP RS: Građani da budu na oprezu, iskorištavaju se brojevi telefona na Viberu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske upozorilo je građane da je primijećeno da je u okviru aplikacije Viber aktuelna phishing kampanja koja ima ...

Spisak maturskih večeri banjalučkih maturanata

Banjalučki maturanti od četvrtka kreću sa proslavom matura, te će i ove godine ulice najvećeg grada u Srpskoj biti ispunjene mladim ljudima koji su ...

Rijedak fenomen na nebu iznad Bosne i Hercegovine

Usljed jake solarne oluje koja je prouzrokovala jaku erupciju iz sunčevih pjega, polarna svjetlost se mogla vidjeti i na području Balkana. Iako je polarna ...

Stanivuković najavio besplatne godišnje parking karte i za dobrovoljne davaoce krvi

  Donijeli smo novu odluku da pravo na besplatnu parking kartu mogu ostvariti naše sugrađanke koje su krv dale preko 15 puta i sugrađani koji su ovu ...

Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici širom svijeta danas proslavljaju Vaskrs, najveći hrišćanski praznik koji simbolizuje pobjedu života nad smrću ...

Za liječenje Ane Gloginje koju je ranio policajac za dan sakupili 25.000 KM

Za liječenje samohrane majke Ane Gloginje iz Drvara u Turskoj za jedan dan je na dva humanitarna događaja prikupljeno oko 25.000 KM. Gloginja je izrazila ...

Osam rukopisa u širem izboru za nagradu „Zlatna sova“

Žiri za dodjelu nagrade “Zlatna sova” za najbolji neobjavljeni roman u 2024. godini izdvojio je osam rukopisa u širi izbor. Žiri je radio u sastavu ...

U duhu tradicije: Banjaluka u subotu dočekuje Vaskrs

Pridružite se i budite dio već tradicionalnog „Vaskršnjeg piknika“, koji će u subotu, 4. maja u našem gradu biti priređen u čast najvećem ...