Impresum

Impresum

In memoriam

Željko Kopanja - direktor NIGD "DNN"

Aleksandar Kopanja – direktor Nes radija

Email: nes@nesradio.com

Direktor programa
Dragan Malić  draganm@nesradio.com

Izvršni direktor 
Zlatko Marinović zlaja@nesradio.com

Urednik informativnog programa
Aldijana Blagojević aldijanab@nezavisne.com

Sekretarica redakcije
Zdravka Jovanić zdrava@nesradio.com

Tonski realizator
Vladimir Škorić    vladimirs@nesradio.com

Tonski realizator i voditelj
Igor Vidović igorv@nesradio.com

Tonski realizator
Vladimir Mačkić vladimirm@nesradio.com

Tonski realizator
Danko Trtić         dankot@nesradio.com

Voditeljka i novinarka
Svetlana Vojvodić svetlanav@nesradio.com

Voditeljka i novinarka 
Nevena Kelečević nevenal@nesradio.com

Voditelj i novinar
Nikola Zgonjanin  nikolaz@nesradio.com

Voditelj i novinar
Draško Dragosavljević draskod@nesradio.com

 

Adresa
Braće Pišteljića 1
78 000 Banja Luka

Telefoni, E-mail:
Desk          (051) 331-872    nes@nesradio.com
Sekretarica (051) 331-874
Faks          (051) 331-877