Marketing

Prema svim relevantnim domaćim i medjunarodnim istraživanjima, Nes radio se nalazi među tri najslušanije radio stanice u BiH.

Cjenovnik

Emitovanje radio-reklame - džingla

Vrijeme emitovanja do 10 sek. 10 do 20 sek. 20 do 30 sek. 30 do 40 sek. 40 do 50 sek. 50-60 sek.
05.00 - 06.59 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 12.00
07.00 - 10.29 6.00 9.00 12.00 14.00 18.00 26.00
10.30 - 11.59 4.00 7.00 9.00 11.00 15.00 20.00
12.00 - 14.29 5.00 8.00 11.00 13.00 16.00 23.00
14.30 - 16.59 6.00 9.50 12.00 14.00 18.00 26.00
17.00 - 20.59 4.00 7.00 9.00 11.00 15.00 20.00

Izrada džingla

  • (reklame) - 5 KM/sek

Izrada dramatizovanog radio-spota

  • posebno se dogovara

Mali oglasi u terminima 9:00, 15:00 i 21:00

  • 01 - 30 riječi (1 emitovanje) - 10 KM
  • 31 - 50 riječi (1 emitovanje) - 12 KM
  • 51 - 70 riječi (1 emitovanje) - 15 KM

Zakup vremena

  • 1 minut - 25 KM
  • Minimum dnevnog zakupa 10 min

Termini emitovanja marketing poruka 17 39 i 52. minut u svakom satu

Žiro račun

Nova Banka a.d.
Banja Luka
555-007-00032075-84

Plaćanje iz inostranstva
ACCOUNT NUMBER:
450023 06450001634 50
Raiffeisen bank BiH
swift code: RZBABA2S

Napomena

Na sve usluge naručilac plaća po stopi od %
- Direktor NES radija zadržava diskreciono pravo da odobri besplatno emitovanje akcija koje su od šireg i posebnog značaja za NES radio.

Adresa

Marketing, Banja Luka
Skendera Kulenovića 93
Tel: 051/331-864,
fax: 051/331-867

Marketing, Sarajevo

Zagrebačka 20/III,
Šumarski fakultet
Tel: 033/653-953
fax: 033/716-86

Email
[email protected]
zdrava nesradio.com

CJENOVNIK VAŽI OD 15.04.2009.